Visuel formidling

Visuelt design og formidling

Udover udarbejdelse af illustrationer og andet visuelt materiale tilbyder jeg på konsulentbasis designudvikling og en unik vinkel på visuel formidling fra både en psykologmæssig og illustratormæssig faglighed.


I kraft af denne rolle har jeg været både medudvikler af visuelt materiale samt illustrator på Diamantforløbet, et undervisningsforløb i vredeshåndtering for børn og unge udarbejdet af Rødovre Kommune og støttet af det Kriminalpræventive Råd.


Ift. det visuelle materiale var der dels behov for at få produceret nogle flotte og indbydende illustrationer, der kunne appellere til både de voksne, der skal undervise med materialet, samt de børn og unge, der skulle arbejde med forskellige øvelser med materialet.


Derudover var der behov for en psykologfaglig vinkel  ift. udarbejdelsen af en lang række illustrationer af forskellige typer af vrede.

I sparring med andre psykologer på projektet fandt vi frem til de mange psykologiske aspekter af vrede og de mange måder, den kan finde udtryk på. Fx den eksplosive vrede, der blev illustreret som forskellige bomber, vreden som et forsvar, den skjulte vrede, vrede som en beskyttelse af selv eller af andre m.m.


Dernæst var det nødvendigt, at jeg tilpassede graden af både børnevenlighed, kant og symbolik i illustrationerne ift. de forskellige aldersgrupper. Særligt i den første del af projektet, hvor der blev arbejdet med udsatte og kriminalitetstruede børn og unge, var det nødvendigt med en kvalificeret psykologfaglig tilgang for at skabe materiale til at hjælpe og arbejde med denne særlige gruppe.


Kontakt mig for spørgsmål eller tilbud på sparring omkring projekter, visuelt materiale m.m. eller udvikling af målgruppetilpasset billedmateriale og lignende.

Galleri 1 - eksempler på vredesbilleder til indskolingsbørn. Her er symbolikken mindre kompleks, og antropomorfiserede figurer er anvendt til at gøre illustrationerne børnevenlige.

Galleri 2 - eksempler på vredesbilleder til unge i udskolingen. Her er en højere grad af symbolik samt mere "kant" i illustrationerne, idet der i projektet ofte arbejdes med udsatte unge, der ikke responderer positivt på for barnligt materiale.